top of page

O Programa de Masterclasses será impartido pola dirección artística do festival, o Trío Guarneri de Praga, coa participación dos centros máis punteiros de ensinanaza superior de música do Estado: Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, Conservatorio Superior de Vigo, Escola Superior de Música de Catalunya, Musikene e Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Cada institución seleccionará entre os seus estudiantes unha formación de piano trio, similar á da dirección artística do festival, para participar nas masterclasses e formar parte do cartaz de artistas do clasclas2021. Velaquí a súa presentación:

Vídeo de las presentación de los participantes a las masterclasses

bottom of page